Basic Court Pristina

Next Schedules

Time Case Room No Judge Status
09:00 PKR.596/16 neni 328/2 KPRK 107 Suzana Çerkini Scheduled
09:30 PKR nr. 136/2019 14 Hamdi Ibrahimi Scheduled
10:30 P.nr.606/05 neni 328/1 KPK 107 Suzana Çerkini Scheduled
13:10 PKR nr. 94/2019 14 Hamdi Ibrahimi Scheduled
13:30 P.nr.338/07 neni 146 KPK 107 Suzana Çerkini Scheduled

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Basic Court Pristina
Judgements from Basic Court Pristina
Branches of Basic Court Pristina
Verdicts from Branches of Basic Court Pristina
All Judgements
All Verdicts Basic Court Pristina and its Branches
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Request for Issuance of Certificate
Submit your request online
Online Assessment
Assess your experience and court services
Complaints on court services
Submit your complaint