Gjykata Themelore Prishtinë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2021:191493 Zyra e gjykatësit Lumnije Krasniqi
09:30 2019:201103 Zyra e gjykatësit Dardan Kadolli
10:00 2022:122647 Zyra e gjykatësit Dardan Kadolli
13:15 2020:055336 Zyra e gjykatësit Rexhep Gashi
13:45 2019:227786 Zyra e gjykatësit Rexhep Gashi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:195804 Shefqet Baleci
09:00 2023:001846 Shefqet Baleci
09:30 2022:001852 Shefqet Baleci

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prishtinë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale