Gjykata Themelore Prishtinë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:092934 Naser Foniqi
09:00 2021:203320 Medie Bytyçi
09:00 2021:252641 Zyra e gjykatësit Hysni Bardheci
09:00 2021:040823 Zyra e gjykatësit Ujëvesë Hysenaj
09:15 2020:124691 Agim Kuçi
09:30 2019:086978 Zyra e gjykatësit Kujtim Krasniqi
09:30 2019:245900 Zyra e gjykatësit Ilire Vitija
09:30 2020:129631 Agim Kuçi
10:00 2021:194095 Medie Bytyçi
10:00 2021:040557 Zyra e gjykatësit Ujëvesë Hysenaj
10:00 2020:132600 Agim Kuçi
10:30 2019:186492 Zyra e gjykatësit Hysni Bardheci
10:30 2020:143037 Agim Kuçi
10:45 2021:286288 Zyra e gjykatësit Ilire Vitija
11:00 2021:073173 Zyra e gjykatësit Ujëvesë Hysenaj
11:00 2020:149224 Agim Kuçi
11:00 2021:113792 Adnan Isufi
13:00 2022:076442 Zyra e gjykatësit Lumnije Krasniqi
13:30 2022:016072 Agim Kuçi
13:30 2020:001846 Zyra e gjykatësit Ujëvesë Hysenaj
13:30 2020:161455 Zyra e gjykatësit Lumnije Krasniqi
14:00 2022:029613 Agim Kuçi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:15 2022:022252 Shefqet Baleci
10:00 2019:183333 Daut Qela
13:00 2019:296309 Daut Behrami
13:30 2021:095904 Daut Qela

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:15 2019:179307 Elvira Emini
10:15 2019:246432 Elvira Emini
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2020:048986 Fatmir Aliu
10:30 2020:150163 Fatmir Aliu
11:00 2020:048807 Fatmir Aliu
13:30 2020:048399 Fatmir Aliu
14:00 2020:045775 Fatmir Aliu
14:30 2020:047314 Fatmir Aliu

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prishtinë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prishtinë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online