Gjykata Themelore Prishtinë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:244137 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
09:30 2020:039055 Zyra e gjykatësit Dren Rrogova
10:00 2022:109752 Zyra e gjykatësit Rexhep Gashi
11:00 2022:090019 Zyra e gjykatësit Elife Uka
11:00 2020:007413 Zyra e gjykatësit Rexhep Gashi
14:30 2019:108303 Zyra e gjykatësit Elife Uka
15:00 2019:103822 Zyra e gjykatësit Elife Uka

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:204549 Fatmir Aliu
13:00 2022:064084
13:15 2022:087994
13:30 2022:097741
13:45 2022:064520
14:00 2022:055958
14:15 2020:169903

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prishtinë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prishtinë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj