Gjykata Themelore Prishtinë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2020:119210 Gazmend Bahtiri
09:45 2020:119302 Gazmend Bahtiri
10:00 2020:119566 Gazmend Bahtiri
10:15 2020:119602 Gazmend Bahtiri
13:30 2020:128406 Gazmend Bahtiri
13:45 2020:124631 Gazmend Bahtiri
14:00 2020:124814 Gazmend Bahtiri
14:15 2020:128220 Gazmend Bahtiri

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prishtinë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prishtinë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online