Gjykata Themelore Prishtinë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:193424 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
09:00 2021:250225 Elife Uka
09:00 2019:195265 Zyra e gjykatësit Hysni Bardheci
09:00 2019:292994 Zyra e gjykatësit Fisnik Nuli
09:15 2019:245335 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
09:15 2020:167145 Zyra e gjykatësit Nexhat Qallapeku
09:30 2020:054354 Zyra e gjykatësit Kujtim Krasniqi
09:30 2019:276241 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
09:30 2019:193054 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
10:00 2019:269728 Zyra e gjykatësit Fisnik Nuli
10:00 2019:227869 Zyra e gjykatësit Naime Ahmeti
10:00 2019:237556 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
10:00 2019:266929 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
10:30 2019:193853 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
10:30 2019:268248 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
10:30 2019:245720 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
11:00 2019:229866 Zyra e gjykatësit Shpresa Veselaj
11:00 2019:247908 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
11:00 2019:281893 Zyra e gjykatësit Fisnik Nuli
11:00 2019:193793 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
11:00 2019:266948 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
11:30 2019:265350 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
13:30 2019:212438 Zyra e gjykatësit Dardan Kadolli
13:30 2019:267002 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni Mbajtur
14:00 2021:251261 Lumnije Krasniqi
14:00 2019:247114 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:186188 Daut Qela
11:00 2019:212811 Daut Qela
13:00 2020:052336 Daut Behrami
13:30 2019:183907 Daut Qela

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:154664 Elvira Emini
10:30 2019:170305 Elvira Emini
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:162800 Minir Hoti
09:10 2021:162875 Minir Hoti
09:15 2021:162913 Minir Hoti
09:30 2021:163073 Minir Hoti
09:45 2021:163287 Minir Hoti
10:00 2021:163458 Minir Hoti
10:00 2021:138270 Minir Hoti
10:15 2021:125407 Gazmend Bahtiri
10:15 2021:163694 Minir Hoti
10:20 2021:163761 Salla e gjykimeve numer 3 - Podujev? Minir Hoti
10:30 2021:163941 Minir Hoti
10:45 2021:164295 Minir Hoti
11:00 2020:914239 Nazmi Neziri
11:15 2021:164342 Minir Hoti
11:30 2021:164437 Minir Hoti
11:45 2021:164391 Minir Hoti
13:00 2019:106239 Gazmend Bahtiri
13:30 2019:159403 Fatmir Aliu

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prishtinë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prishtinë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online