Gjykata Themelore Prishtinë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:264986 Zyra e gjykatësit Fisnik Nuli
09:00 2020:021557 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
09:15 2019:248401 Zyra e gjykatësit Përparim Zeka
09:30 2019:265002 Zyra e gjykatësit Fisnik Nuli
10:00 2019:245720 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
10:00 2020:002723 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
10:30 2019:265055 Zyra e gjykatësit Fisnik Nuli
10:30 2020:046135 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
11:00 2019:265812 Zyra e gjykatësit Fisnik Nuli
11:00 2019:242090 Zyra e gjykatësit Dren Rrogova
13:30 2019:226100 Zyra e gjykatësit Shpresa Veselaj
13:30 2019:241505 Zyra e gjykatësit Dardan Kadolli
13:30 2020:118480 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
14:00 2020:096822 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:15 2021:048577 Shefqet Baleci
09:30 2019:170402 Daut Behrami
10:00 2021:033103 Shefqet Baleci

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:165856 Nazmi Neziri

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prishtinë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prishtinë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online