Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
PM 2023:275807 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 25.06.2024
09:00
Zyra e gjykatësit Elife Uka
PM 2020:010189 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 25.06.2024
13:00
Zyra e gjykatësit Elife Uka