Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
PM 2023:258712 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 04.03.2024
14:30
Zyra e gjykatësit Elife Uka