Osnovni Sud Pristina

Sudske Raprave

Svi rasporedi

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2020:119210 Gazmend Bahtiri
09:45 2020:119302 Gazmend Bahtiri
10:00 2020:119566 Gazmend Bahtiri
10:15 2020:119602 Gazmend Bahtiri
13:30 2020:128406 Gazmend Bahtiri
13:45 2020:124631 Gazmend Bahtiri
14:00 2020:124814 Gazmend Bahtiri
14:15 2020:128220 Gazmend Bahtiri

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Pristina
Presude od Osnovni Sud Pristina i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online