Osnovni Sud Pristina

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:201988 Zyra e gjykatësit Përparim Zeka
09:00 2022:009302 Zyra e gjykatësit Elife Uka
09:00 2022:043844 Zyra e gjykatësit Hysni Ismajli Pr
09:00 2019:156632 Adnan Isufi
09:10 2019:255838 Zyra e gjykatësit Rezarta Sylejmani
09:30 2020:090713 Zyra e gjykatësit Ilire Vitija
09:30 2020:041812 Zyra e gjykatësit Naime Ahmeti
09:30 2019:084631 Agim Kuçi
09:40 2019:246608 Zyra e gjykatësit Përparim Zeka
09:45 2022:009935 Zyra e gjykatësit Elife Uka
10:00 2022:030049 Zyra e gjykatësit Hysni Ismajli Pr
10:00 2020:144227 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
10:15 2019:096712 Zyra e gjykatësit Elife Uka
10:30 2020:041873 Zyra e gjykatësit Naime Ahmeti
10:45 2022:040422 Zyra e gjykatësit Elife Uka
11:00 2019:247688 Zyra e gjykatësit Përparim Zeka
11:00 2022:018942 Zyra e gjykatësit Ilire Vitija
11:00 2022:035242 Zyra e gjykatësit Elife Uka
11:00 2019:299278 Zyra e gjykatësit Fatbardha Uka Ibrahimi
11:30 2022:039741 Zyra e gjykatësit Elife Uka
13:00 2022:039718 Zyra e gjykatësit Elife Uka
13:30 2022:101517 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
13:30 2019:088556 Agim Kuçi
13:30 2022:023678 Zyra e gjykatësit Hysni Ismajli Pr
13:30 2022:101517 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
13:30 2019:233241 Zyra e gjykatësit Shpresa Veselaj
13:30 2021:157076 Zyra e gjykatësit Lumnije Krasniqi
13:30 2019:244097 Zyra e gjykatësit Hysni Ismajli Pr
14:30 2022:041091 Zyra e gjykatësit Elife Uka
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2021:011499 Shefqet Baleci

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:164882 Isa Gashi
09:00 2019:164882 Isa Gashi
09:15 2019:294881 Elvira Emini
10:00 2019:165211 Isa Gashi
10:00 2019:076672 Isa Gashi
10:30 2019:076672 Isa Gashi
10:30 2019:165211 Isa Gashi
11:00 2022:093751 Elvira Emini
13:00 2019:161318 Isa Gashi
13:00 2019:161318 Isa Gashi
13:15 2019:296804 Elvira Emini
14:00 2019:161733 Isa Gashi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2022:130197 Binak Duqi

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Pristina
Presude od Osnovni Sud Pristina i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online