Osnovni Sud Pristina

Naredni rasporedi

PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Osnovni Sud Pristina
Presude od Osnovni Sud Pristina
Ogranci Osnovnog Suda Pristina
Presude ogranaka Osnovnog Suda Pristina
Sve Presude
 
Sve Presude Osnovnog Suda Pristina i ogranaka
Usluge online
Koristite dole navedene formulare da bi ste objasnili vaše iskustvo , uključujući vaše pozitivno ili negativno iskustvo sa sudskim službama, ili ispunite zahtev za uverenje
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online
Procena Online
Procijenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu