Osnovni Sud Pristina

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:096269 Elife Uka
09:30 2019:163009 Suzana Çerkini
09:30 2020:046099 Albina Shabani – Rama
09:30 2019:123587 Agim Kuçi Shtyer
09:30 2019:123587 Agim Kuçi Shtyer
09:30 2019:123587 Agim Kuçi
09:30 2019:272804 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
10:00 2019:253280 Zyra e gjykatësit Faton Bajrami
10:10 2019:257397 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
11:30 2019:256914 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
13:30 2019:181289 Zyra e gjykatësit Sulltane Hoti
13:30 2019:272419 Zyra e gjykatësit Luljeta Maxhuni
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2021:037765 Shefqet Baleci
10:00 2019:283727 Daut Qela
11:45 2021:037213 Shefqet Baleci
13:30 2020:037780 Daut Qela
14:00 2020:037806 Daut Qela

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:181801 Zenel Tasholli
09:00 2021:063365 Elvira Emini
09:00 2019:156686 Isa Gashi
10:00 2019:172018 Zenel Tasholli
10:00 2019:156862 Isa Gashi
10:15 2019:248049 Selman Salihu
11:00 2019:183545 Zenel Tasholli
11:00 2019:154517 Isa Gashi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2020:118333 Fatmir Aliu

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Pristina
Presude od Osnovni Sud Pristina i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online