Osnovni Sud Pristina

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:219420 Zyra e gjykatësit Lumnije Krasniqi
09:00 2019:224523 Zyra e gjykatësit Hysni Ismajli Pr
09:00 2021:100866 Zyra e gjykatësit Elife Uka
09:00 2022:249817 Zyra e gjykatësit Hysni Bardheci
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2019:128049 Shefqet Baleci

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Pristina
Presude od Osnovni Sud Pristina i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu