Osnovni Sud Pristina

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:276395 Zyra e gjykatësit Kreshnik Kaçiu
09:00 2020:017511 Zyra e gjykatësit Dren Rrogova
09:00 2019:289589 Zyra e gjykatësit Hysni Bardheci
09:30 2019:081233 Violeta Namani
09:30 2020:041895 Zyra e gjykatësit Naime Ahmeti
09:30 2019:241066 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
09:30 2019:241066 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
09:30 2019:288488 Zyra e gjykatësit Dren Rrogova
09:30 2019:081233 Violeta Namani
10:00 2019:186130 Zyra e gjykatësit Hysni Bardheci
10:00 2019:271680 Zyra e gjykatësit Kreshnik Kaçiu
10:00 2019:245934 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
10:00 2021:102244 Shadije Gërguri
10:15 2019:224255 Zyra e gjykatësit Ilire Vitija
10:30 2019:242534 Zyra e gjykatësit Donikë Dobruna
11:00 2019:188446 Zyra e gjykatësit Hysni Bardheci
11:00 2019:274223 Zyra e gjykatësit Kreshnik Kaçiu
11:00 2019:252162 Zyra e gjykatësit Ilire Vitija
11:00 2019:244343 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
11:00 2019:244343 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
11:00 2019:288579 Zyra e gjykatësit Dren Rrogova
11:00 2019:202444 Zyra e gjykatësit Dardan Kadolli
13:00 2021:246888 Lumnije Krasniqi
13:30 2020:165900 Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
13:30 2020:909178 Zyra e gjykatësit Ylber Shurdhiqi
13:30 2019:266551 Zyra e gjykatësit Kreshnik Kaçiu
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2021:266572 Shefqet Baleci
09:30 2021:266572 Shefqet Baleci
10:00 2020:061767 Shefqet Baleci

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:15 2019:194311 Elvira Emini
10:30 2019:264087 Elvira Emini
11:15 2019:131816 Selman Salihu
13:00 2019:188767 Avdirrahman Gashi
13:00 2019:175753 Elvira Emini
13:15 2021:043470 Zenel Tasholli
14:00 2019:170906 Elvira Emini
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2019:110009 Gazmend Bahtiri
10:00 2019:163506 Nazmi Neziri
10:00 2019:104702 Fatmir Aliu
11:00 2019:162430 Nazmi Neziri

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Pristina
Presude od Osnovni Sud Pristina i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online