Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
C 2019:201988 Civile Kontestimore 04.07.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Përparim Zeka
PM 2022:009302 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 04.07.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Elife Uka
C 2022:043844 Civile Kontestimore 04.07.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Hysni Ismajli Pr
PM 2019:156632 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 04.07.2022
09:00
Adnan Isufi
C 2019:255838 Civile Kontestimore 04.07.2022
09:10
Zyra e gjykatësit Rezarta Sylejmani
PKR 2019:084631 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 04.07.2022
09:30
Agim Kuçi
C 2020:090713 Civile Kontestimore 04.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Ilire Vitija
C 2020:041812 Civile Kontestimore 04.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Naime Ahmeti
C 2019:246608 Civile Kontestimore 04.07.2022
09:40
Zyra e gjykatësit Përparim Zeka
PM 2022:009935 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 04.07.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Elife Uka
C 2020:144227 Civile Kontestimore 04.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Lendita Berisha
C 2022:030049 Civile Kontestimore 04.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Hysni Ismajli Pr
PM 2019:096712 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 04.07.2022
10:15
Zyra e gjykatësit Elife Uka
C 2020:041873 Civile Kontestimore 04.07.2022
10:30
Zyra e gjykatësit Naime Ahmeti
PM 2022:040422 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 04.07.2022
10:45
Zyra e gjykatësit Elife Uka
C 2022:018942 Civile Kontestimore 04.07.2022
11:00
Zyra e gjykatësit Ilire Vitija
PM 2022:035242 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 04.07.2022
11:00
Zyra e gjykatësit Elife Uka
C 2019:299278 Civile Kontestimore 04.07.2022
11:00
Zyra e gjykatësit Fatbardha Uka Ibrahimi
C 2019:247688 Civile Kontestimore 04.07.2022
11:00
Zyra e gjykatësit Përparim Zeka
PM 2022:039741 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 04.07.2022
11:30
Zyra e gjykatësit Elife Uka
29 seanca nga 2 Next page