Njoftim për shtyerje të seancës gjyqësore

Njoftim për shtyerje të seancës gjyqësore

Prishtinë, 15 shtator 2023 – Ju njoftojmë se seanca gjyqësore në çështjen penale PKR.nr.241/22 me të akuzuar A.Ç etj, e cila ka qenë e caktuar të mbahet me datë 18.09.2023 në ora 09:15 është shtyrë dhe e njëjta është caktuar të mbahet me datë 28.09.2023, në ora 09:30.

Ndryshimi i datës është bërë me kërkesë të prokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, pasi që i njëjti gjendet në udhëtim zyrtar.