Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Albina Shabani Rama vizitoi degën në Drenas, të Gjykatës Themelore në Prishtinë

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Albina Shabani Rama vizitoi degën në Drenas, të Gjykatës Themelore në Prishtinë

Gjatë këtij takimi kryetarja Shabani Rama është pritur nga gjyqtari mbikëqyrës i kësaj dege Vesel Gorani, i cili e falënderoj kryetaren për vizitën e saj, po ashtu e njoftojë për mbarëvajtjen e punës në këtë degë si dhe për sfidat dhe vështirësitë me të cilat është duke u ballafaquar dega e gjykatës në Drenas, në mungesë të gjyqtarëve dhe bashkëpuntorëve profesional.

Gjatë këtij takimi kryetarja Shabani Rama është pritur nga gjyqtari mbikëqyrës i kësaj dege Vesel Gorani, i cili e falënderoj kryetaren për vizitën e saj, po ashtu e njoftojë për mbarëvajtjen e punës në këtë degë si dhe për sfidat dhe vështirësitë me të cilat është duke u ballafaquar dega e gjykatës në Drenas, në mungesë të gjyqtarëve dhe bashkëpuntorëve profesional.